หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสำรอง สิงทองทัศน์ 15.127675092000501, 104.91518640746793 0862488973
2 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายพันธมิตร พงษ์สนิท 15.120281093764564, 104.90718099796253 0897190208
3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายปลวัชร หวังยศ 15.114844927565766, 104.9017136767062 0972304316

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2012-2014 All right reserved.