หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : นวัตกรรมของนักเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 004 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ลานประตูทางเข้าด้านหน้าทิศตะวันตก ห้อง ฝั่งซ้าย 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
-
2 015 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ลานประตูทางเข้าด้านหน้าทิศตะวันตก ห้อง ฝั่งขวา 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
-


กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2012-2014 All right reserved.