หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   16 ส.ค. 2566   17 ส.ค. 2566   18 ส.ค. 2566   ]

หมวดหมู่ : ผลงานครู

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้องลำดวน 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
2 047 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้องลำดวน 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00

หมวดหมู่ : นวัตกรรมของนักเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ลานประตูทางเข้าด้านหน้าทิศตะวันตก ห้อง ฝั่งซ้าย 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
2 015 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ลานประตูทางเข้าด้านหน้าทิศตะวันตก ห้อง ฝั่งขวา 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง ชัยพฤกษ์ 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
2 005 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง ชัยพฤกษ์ 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
3 028 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง พวงพยอม 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
4 029 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง พวงพยอม 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
5 009 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 18 ส.ค. 2566 09.00-17.00
6 030 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 18 ส.ค. 2566 09.00-17.00
7 012 การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG (Discus Launch Glider DLG) ม.4-6 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 18 ส.ค. 2566 09.00-17.00
8 008 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ สนามข้าง 18 ส.ค. 2566 09.00-17.00
9 013 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง ประดู่ 5 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
10 039 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง ประดู่ 4 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
11 050 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง ประดู่ 6 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
12 014 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชั้น 2 17 ส.ค. 2566
18 ส.ค. 2566
09.00-15.00
13 035 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้องโถงเทางเข้าอาคาร 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
14 036 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง ยางนา 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
15 049 การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชั้น 2 18 ส.ค. 2566 09.00-14.00
16 006 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง พยุง 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
17 007 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง พยุง 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
18 031 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง พยุง 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
19 032 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง พยุง 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
20 033 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง พยุง 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
21 034 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง พยุง 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
22 051 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง โถงกลางระหว่างพยุงกับยางนา 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00
23 053 การประกวด Cover เพลงไทย ม.1-ม.6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง ประดู่ 3 18 ส.ค. 2566 09.00-17.00
24 052 การแข่งขัน E-SPORT(ROV) ม.1-ม.6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้อง ประดู่ 1,2 18 ส.ค. 2566 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ผลงานโรงเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 048 สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ห้องลำดวน 18 ส.ค. 2566 09.00-16.00

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2012-2014 All right reserved.