หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   8 ก.ย. 2562   9 ก.ย. 2562   10 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ผลงานครู

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : นวัตกรรมของนักเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 009 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 โรงเรียนสิงห์สมุทร 8 ก.ย. 2562
8 ก.ย. 2562
09.00-16.00 น.
2 014 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมเฟื่องฟ้า 8 ก.ย. 2562
9 ก.ย. 2562
10 ก.ย. 2562
09.00-16.00 น.

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

Copyright © 2012-2014 All right reserved.