หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 003 1.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 005 2.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
3 028 3.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 029 4.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
5 009 5.000 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
6 030 6.000 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
7 012 7.000 การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 008 8.000 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 013 9.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
10 039 10.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
11 050 11.000 การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
12 035 12.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
13 014 12.000 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
14 036 13.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
15 006 14.000 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
16 049 14.000 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
17 007 15.000 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
18 031 16.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
19 032 17.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
20 033 18.000 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]
21 034 19.000 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุนทร เรืองภักดี
2 นายอิทธิพล เจริญเมือง
3 นางสาวบุษกร สุภาผล
4 นายอัศวิน โสปันหริ
5 นายธนาวุฒิ ละม่อม
6 นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ
7 นายธวัชชัย อารีเอื้อ
8 นายบรรพต จันทร์แดง
9 นายเอกรินทร์ พลาชีวะ
10 นายจารึก จารุมิตร
11 นายบอย โคตรภักดี

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

Copyright © 2012-2014 All right reserved.