หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 003 1.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
2 005 2.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
3 028 3.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
4 029 4.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
5 009 5.000 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
6 030 6.000 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
7 012 7.000 การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 4
8 008 8.000 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 22
9 013 9.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 3 คน 7
10 039 10.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
11 050 11.000 การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
12 035 12.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
13 014 12.000 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 27
14 036 13.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
15 006 14.000 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
16 049 14.000 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 21
17 007 15.000 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 17
18 031 16.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
19 032 17.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
20 033 18.000 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
21 034 19.000 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

Copyright © 2012-2014 All right reserved.