ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จังหวัดจันทบุรี 19 5 3 3 27
2 จังหวัดสุพรรณบุรี 16 22 12 7 50
3 จังหวัดแพร่ 7 6 7 2 20
4 จังหวัดสุโขทัย 6 1 2 2 9
5 จังหวัดพะเยา 5 5 8 1 18
6 จังหวัดชลบุรี 5 3 3 0 11
7 จังหวัดเลย 4 15 7 5 26
8 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 6 3 3 12
9 จังหวัดตราด 3 4 10 1 17
10 จังหวัดร้อยเอ็ด 3 1 7 2 11
11 จังหวัดชัยภูมิ 3 1 3 0 7
12 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 6 7 2 15
13 จังหวัดสิงห์บุรี 2 4 5 0 11
14 จังหวัดชุมพร 2 4 2 1 8
15 จังหวัดขอนแก่น 2 3 4 2 9
16 จังหวัดเชียงราย 2 1 7 4 10
17 จังหวัดสกลนคร 2 1 2 0 5
18 จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 3 2 0 6
19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 2 3 1 6
20 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 2 1 3 4
21 จังหวัดอุบลราชธานี 1 2 0 1 3
22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 1 3 0 5
23 จังหวัดระยอง 1 1 2 3 4
24 จังหวัดลำปาง 1 0 4 2 5
25 จังหวัดตาก 1 0 1 1 2
26 จังหวัดพัทลุง 1 0 0 0 1
27 จังหวัดสกลนคร 0 2 2 0 4
28 จังหวัดกระบี่ 0 2 1 0 3
29 จังหวัดนครนายก 0 2 1 0 3
30 จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 4 0 5
31 จังหวัดภูเก็ต 0 1 3 0 4
32 จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 4 1 4
33 จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0
34 จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 95 107 123 47 372