ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จังหวัดพะเยา 38 51 40 6 129
2 จังหวัดเชียงใหม่ 24 19 21 2 64
3 จังหวัดแพร่ 22 9 5 0 36
4 จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 19 8 0 43
5 จังหวัดเลย 16 17 6 1 39
6 จังหวัดเชียงราย 15 13 10 0 38
7 จังหวัดนครราชสีมา 12 9 5 1 26
8 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 11 3 12 1 26
9 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 9 8 1 26
10 จังหวัดชลบุรี 9 5 2 0 16
11 จังหวัดลำปาง 7 11 11 1 29
12 จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 8 2 0 17
13 จังหวัดสุพรรณบุรี 7 7 5 2 19
14 จังหวัดระยอง 7 6 7 0 20
15 จังหวัดสุโขทัย 5 7 8 0 20
16 จังหวัดสระแก้ว 5 7 4 1 16
17 จังหวัดเชียงใหม่ 5 2 4 1 11
18 จังหวัดอุบลราชธานี 4 5 4 0 13
19 จังหวัดชัยภูมิ 4 5 3 1 12
20 จังหวัดขอนแก่น 4 3 5 1 12
21 จังหวัดสกลนคร 4 2 3 0 9
22 จังหวัดศรีสะเกษ 4 0 2 0 6
23 จังหวัดพัทลุง 4 0 0 0 4
24 จังหวัดร้อยเอ็ด 3 1 2 0 6
25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 1 0 0 4
26 จังหวัดกระบี่ 3 0 2 0 5
27 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 5 4 0 11
28 จังหวัดภูเก็ต 2 4 5 0 11
29 จังหวัดน่าน 2 4 3 0 9
30 จังหวัดสตูล 2 2 2 0 6
31 จังหวัดจันทบุรี 2 1 2 0 5
32 จังหวัดตาก 0 1 1 0 2
รวม 258 236 196 19 709