ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จังหวัดจันทบุรี 16 3 1 20 19 5 3 3 27
2 จังหวัดสุพรรณบุรี 5 2 7 14 16 22 12 7 50
3 จังหวัดพะเยา 4 1 1 6 5 5 8 1 18
4 จังหวัดแพร่ 1 3 5 9 7 6 7 2 20
5 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 1 0 2 2 6 7 2 15
6 จังหวัดสิงห์บุรี 1 1 0 2 2 4 5 0 11
7 จังหวัดเลย 1 0 2 3 4 15 7 5 26
8 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 0 1 2 3 6 3 3 12
9 จังหวัดอุบลราชธานี 1 0 0 1 1 2 0 1 3
10 จังหวัดชลบุรี 0 5 1 6 5 3 3 0 11
11 จังหวัดสุโขทัย 0 3 2 5 6 1 2 2 9
12 จังหวัดตราด 0 2 2 4 3 4 10 1 17
13 จังหวัดชัยภูมิ 0 2 1 3 3 1 3 0 7
14 จังหวัดชุมพร 0 1 1 2 2 4 2 1 8
15 จังหวัดเชียงราย 0 1 1 2 2 1 7 4 10
16 จังหวัดสกลนคร 0 1 1 2 2 1 2 0 5
17 จังหวัดร้อยเอ็ด 0 1 0 1 3 1 7 2 11
18 จังหวัดขอนแก่น 0 1 0 1 2 3 4 2 9
19 จังหวัดตาก 0 1 0 1 1 0 1 1 2
20 จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 2 2 1 3 2 0 6
21 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 1 1 1 1 3 0 5
22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 1 2 3 1 6
23 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 1 2 1 3 4
24 จังหวัดระยอง 0 0 0 0 1 1 2 3 4
25 จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 0 4 2 5
26 จังหวัดพัทลุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 2 2 0 4
28 จังหวัดนครนายก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
29 จังหวัดกระบี่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
30 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 4 0 5
31 จังหวัดภูเก็ต 0 0 0 0 0 1 3 0 4
32 จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 4 1 4
33 จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 31 29 29 89 95 107 123 47 325