ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จังหวัดเชียงใหม่ 7 2 3 12 24 19 21 2 64
2 จังหวัดแพร่ 4 3 1 8 22 9 5 0 36
3 จังหวัดเชียงราย 2 4 0 6 15 13 10 0 38
4 จังหวัดพะเยา 2 3 4 9 38 51 40 6 129
5 จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 1 4 7 16 19 8 0 43
6 จังหวัดชลบุรี 2 1 0 3 9 5 2 0 16
7 จังหวัดสกลนคร 2 0 0 2 4 2 3 0 9
8 จังหวัดเลย 1 6 1 8 16 17 6 1 39
9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 2 0 3 11 3 12 1 26
10 จังหวัดนครราชสีมา 1 1 1 3 12 9 5 1 26
11 จังหวัดสระแก้ว 1 1 0 2 5 7 4 1 16
12 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 0 1 2 7 7 5 2 19
13 จังหวัดจันทบุรี 1 0 0 1 2 1 2 0 5
14 จังหวัดระยอง 0 2 2 4 7 6 7 0 20
15 จังหวัดอุบลราชธานี 0 1 1 2 4 5 4 0 13
16 จังหวัดน่าน 0 1 1 2 2 4 3 0 9
17 จังหวัดชัยภูมิ 0 1 0 1 4 5 3 1 12
18 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 1 0 1 3 1 0 0 4
19 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 2 2 5 2 4 1 11
20 จังหวัดขอนแก่น 0 0 2 2 4 3 5 1 12
21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 1 1 9 9 8 1 26
22 จังหวัดกระบี่ 0 0 1 1 3 0 2 0 5
23 จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 7 11 11 1 29
24 จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 7 8 2 0 17
25 จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 5 7 8 0 20
26 จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
27 จังหวัดพัทลุง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
28 จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 3 1 2 0 6
29 จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 2 5 4 0 11
30 จังหวัดภูเก็ต 0 0 0 0 2 4 5 0 11
31 จังหวัดสตูล 0 0 0 0 2 2 2 0 6
32 จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
รวม 27 30 25 82 258 236 196 19 690