ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จังหวัดจันทบุรี 9 4 4 17 21 2 4 1 27
2 จังหวัดชลบุรี 3 5 1 9 15 7 8 1 30
3 จังหวัดสุพรรณบุรี 3 1 5 9 12 5 2 1 19
4 จังหวัดเลย 2 1 2 5 11 3 3 0 17
5 จังหวัดระยอง 2 0 0 2 3 2 4 0 9
6 จังหวัดชลบุรี 1 6 2 9 11 6 2 1 19
7 จังหวัดพะเยา 1 2 0 3 5 0 0 0 5
8 จังหวัดแพร่ 1 1 4 6 8 2 2 0 12
9 จังหวัดชัยภูมิ 1 0 2 3 6 1 2 0 9
10 จังหวัดร้อยเอ็ด 1 0 1 2 3 3 0 0 6
11 จังหวัดสกลนคร 1 0 1 2 2 1 1 0 4
12 จังหวัดชุมพร 1 0 0 1 3 3 3 0 9
13 จังหวัดตราด 0 2 2 4 6 0 4 1 10
14 จังหวัดสุโขทัย 0 1 1 2 3 3 4 1 10
15 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 1 1 2 2 2 1 0 5
16 จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 4 1 2 0 7
17 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0 1 0 1 3 4 1 1 8
18 จังหวัดศรีสะเกษ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
19 จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 3 2 2 0 7
20 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
21 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 4 5 0 10
22 จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
23 จังหวัดกระบี่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
24 จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 3 1 1 4
25 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
26 จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
27 จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 0 5 0 5
รวม 26 27 28 81 126 59 58 9 243