ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จังหวัดสระแก้ว 6 0 1 7 11 5 4 0 20
2 จังหวัดจันทบุรี 4 4 3 11 17 2 5 0 24
3 จังหวัดอุบลราชธานี 3 4 5 12 48 35 53 0 136
4 จังหวัดชลบุรี 2 2 1 5 5 4 6 0 15
5 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 2 5 8 15 13 13 0 41
6 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 2 3 6 20 14 7 0 41
7 จังหวัดเลย 1 2 1 4 16 17 11 0 44
8 จังหวัดลำปาง 1 2 0 3 15 9 13 0 37
9 จังหวัดแพร่ 1 1 1 3 10 3 0 0 13
10 จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 0 2 3 7 5 5 0 17
11 จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 1 2 11 5 6 0 22
12 จังหวัดพะเยา 1 0 1 2 7 10 5 0 22
13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 0 1 2 4 2 3 0 9
14 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 0 0 1 6 10 10 0 26
15 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 0 0 1 4 2 4 0 10
16 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 0 0 1 3 4 0 0 7
17 จังหวัดตรัง 1 0 0 1 2 3 3 0 8
18 จังหวัดตาก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
19 จังหวัดนครราชสีมา 0 3 0 3 13 5 6 0 24
20 จังหวัดสกลนคร 0 2 0 2 9 3 1 0 13
21 จังหวัดตราด 0 1 1 2 5 6 7 0 18
22 จังหวัดภูเก็ต 0 1 1 2 3 1 1 0 5
23 จังหวัดกระบี่ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
24 จังหวัดสุโขทัย 0 1 0 1 4 8 6 0 18
25 จังหวัดสุพรรณบุรี 0 1 0 1 4 6 6 0 16
26 จังหวัดขอนแก่น 0 1 0 1 4 2 2 0 8
27 จังหวัดพัทลุง 0 1 0 1 3 0 1 0 4
28 จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 2 2 8 9 10 0 27
29 จังหวัดระยอง 0 0 2 2 6 12 10 0 28
30 จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 5 5 3 0 13
31 จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 5 2 2 0 9
32 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 3 3 3 0 9
33 จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 2 2 3 0 7
34 จังหวัดชัยภูมิ 0 0 0 0 1 4 6 0 11
35 จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
36 จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
37 จังหวัดสตูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 29 31 32 92 279 213 221 0 713