กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 89 ทอง 4
5 ทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ จังหวัดชลบุรี 89 ทอง 4
6 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 89 ทอง 4
7 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 89 ทอง 4
8 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 89 ทอง 4
9 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 9
10 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 65 ทองแดง 9
11 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 65 ทองแดง 9
12 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 65 ทองแดง 9
13 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 65 ทองแดง 9
14 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 9
15 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 65 ทองแดง 9
16 นิคมวิทยา จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง - -
17 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 80 ทอง 4
5 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 80 ทอง 4
6 พานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 80 ทอง 4
7 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 80 ทอง 4
8 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง 4
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 80 ทอง 4
10 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 80 ทอง 4
11 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 80 ทอง 4
12 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 65 ทองแดง 12
13 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 12
14 นิคมวิทยา จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 99.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีประจันต์ เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 90 ทอง 5
6 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 84.67 ทอง 6
7 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 81.67 ทอง 7
8 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 81.67 ทอง 7
9 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 81 ทอง 9
10 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 80 ทอง 10
11 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 79.33 เงิน 11
12 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 78 เงิน 12
13 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 77.33 เงิน 13
14 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 76.67 เงิน 14
15 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 75 เงิน 15
16 บ้านตาก ประชาวิทยาคาร จังหวัดตาก 74.33 เงิน 16
17 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 73 เงิน 17
18 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 69.33 ทองแดง 18
19 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 68.67 ทองแดง 19
20 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 20
21 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 66 ทองแดง 21
22 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 65.33 ทองแดง 22
23 พานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 64 ทองแดง 23
24 ทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ จังหวัดชลบุรี 63.33 ทองแดง 24
25 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 62 ทองแดง 25
26 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 61 ทองแดง 26
27 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 61 ทองแดง 26

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
ยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 78 เงิน 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 77 เงิน 5
6 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 033
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 80.95 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 71.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


นวัตกรรมของนักเรียน
การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 015
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 95.67 ทอง 5
6 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 95 ทอง 6
7 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 94.33 ทอง 7
8 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 92 ทอง 8
9 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 92 ทอง 8
10 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 88 ทอง 10
11 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 87.67 ทอง 11
12 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 87 ทอง 4
5 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 83.30 ทอง 5
6 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 82.70 ทอง 6
7 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 7
8 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 80.30 ทอง 8
9 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 80.30 ทอง 8
10 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง 10
11 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 80 ทอง 10
12 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 78.70 เงิน 12
13 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 78 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 86.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 81.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 80.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 80.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 65.30 ทองแดง 5
6 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 65.30 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 94 ทอง 4
5 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 78 เงิน 5
6 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 76 เงิน 6
7 ทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ จังหวัดชลบุรี 74 เงิน 7
8 พานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 72 เงิน 8
9 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 68 ทองแดง 9
10 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 66 ทองแดง 10
11 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 64 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 94 ทอง 4
5 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 78 เงิน 5
6 พานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 76 เงิน 6
7 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 74 เงิน 7
8 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 72 เงิน 8
9 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 9
10 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 66 ทองแดง 10
11 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง - -
12 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 50 เข้าร่วม 4
5 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 83 ทอง 4
5 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 82 ทอง 5
6 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 80 ทอง 6
7 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 78 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


นวัตกรรมของนักเรียน
การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 98.25 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 80.74 ทอง 4
5 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 76.25 เงิน 5
6 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 70.50 เงิน 6
7 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 85.30 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 74.30 เงิน 4
5 แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง 74.30 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 84.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 74.75 เงิน 4
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 67.50 ทองแดง 5
6 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 67.50 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีประจันต์ เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 81 ทอง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 79.40 เงิน 5
6 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 78.80 เงิน 6
7 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 78 เงิน 7
8 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 77.20 เงิน 8
9 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 74.40 เงิน 9
10 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 73 เงิน 10
11 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 72.20 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 035
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 74.33 เงิน 4
5 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 70.33 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 74 เงิน 4
5 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 72.33 เงิน 5
6 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 70.66 เงิน 6
7 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 68.83 ทองแดง 7
8 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 65.83 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 92.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 84.60 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 80.20 ทอง 5
6 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 74.20 เงิน 6
7 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 71.20 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนต์สั้นบูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 82.33 ทอง 4
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 82 ทอง 5
6 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 81.30 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 60 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 009
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 91.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 90.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 81.05 ทอง 4
5 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 71.58 เงิน 5
6 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 69.11 ทองแดง 6
7 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 68.05 ทองแดง 7
8 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 63.84 ทองแดง 8
9 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 63.74 ทองแดง 9
10 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 62.26 ทองแดง 10
11 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 60 ทองแดง 11
12 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 60 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 049
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 81 ทอง 4
5 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 80 ทอง 5
6 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 77 เงิน 6
7 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 75 เงิน 7
8 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 74 เงิน 8
9 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 74 เงิน 8
10 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 69 ทองแดง 10
11 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 11
12 แกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง 67 ทองแดง 12
13 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 66 ทองแดง 13
14 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 65 ทองแดง 14
15 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 64 ทองแดง 15
16 พานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 63 ทองแดง 16
17 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 62 ทองแดง 17
18 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 61 ทองแดง 18
19 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 60 ทองแดง 19
20 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 19
21 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 030
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 94.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 94.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 84.33 ทอง 4
5 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 75.32 เงิน 5
6 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 71.72 เงิน 6
7 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 70.37 เงิน 7
8 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 66.95 ทองแดง 8
9 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 64.18 ทองแดง 9
10 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 63.41 ทองแดง 10
11 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 62.71 ทองแดง 11
12 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 60.41 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 97.30 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 87.30 ทอง 4
5 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 84.30 ทอง 5
6 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 81 ทอง 6
7 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 80 ทอง 7
8 บ้านตาก ประชาวิทยาคาร จังหวัดตาก 79.40 เงิน 8
9 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 79.20 เงิน 9
10 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 78.30 เงิน 10
11 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 77.70 เงิน 11
12 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 73.50 เงิน 12
13 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 68.10 ทองแดง 13
14 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 64 ทองแดง 14
15 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 54.30 เข้าร่วม 15
16 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 50 เข้าร่วม 16
17 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 50 เข้าร่วม 16
18 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 50 เข้าร่วม 16
19 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 50 เข้าร่วม 16
20 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 50 เข้าร่วม 16
21 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 50 เข้าร่วม 16
22 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 50 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน