ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 70 เงิน 4
5 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร - -
6 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 045
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร - -
4 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 79 เงิน 4
5 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 79 เงิน 4
6 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 77 เงิน 6
7 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 043
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีประจันต์ เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 85 ทอง 4
5 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 84 ทอง 5
6 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 83 ทอง 6
7 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดระยอง 82 ทอง 7
8 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 82 ทอง 7
9 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง 9
10 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 78 เงิน 10
11 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 77 เงิน 11
12 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 77 เงิน 11
13 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 76 เงิน 13
14 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 76 เงิน 13
15 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 75 เงิน 15
16 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 74 เงิน 16
17 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 74 เงิน 16
18 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 74 เงิน 16
19 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 72 เงิน 19
20 ค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี 70 เงิน 20
21 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 70 เงิน 20
22 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 70 เงิน 20
23 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 23
24 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 68 ทองแดง 23
25 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 67 ทองแดง 25
26 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 67 ทองแดง 25
27 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 67 ทองแดง 25
28 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 66 ทองแดง 28
29 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 66 ทองแดง 28
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 66 ทองแดง 28
31 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 65 ทองแดง 31
32 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 65 ทองแดง 31
33 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 31
34 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 64 ทองแดง 34
35 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 64 ทองแดง 34
36 เมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต 64 ทองแดง 34
37 แม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 64 ทองแดง 34
38 ท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย 63 ทองแดง 38
39 บ้านตาก จังหวัดตาก 63 ทองแดง 38
40 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 63 ทองแดง 38
41 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 62 ทองแดง 41
42 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 42
43 บ้านนา“นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก - -
44 สกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร - -
45 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 97 ทอง 4
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 78 เงิน 5
6 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 78 เงิน 5
7 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 78 เงิน 5
8 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 78 เงิน 5
9 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 68 ทองแดง 9
10 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 68 ทองแดง 9
11 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู 68 ทองแดง 9
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 68 ทองแดง 9
13 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 68 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 97 ทอง 4
5 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 78 เงิน 5
6 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 78 เงิน 5
7 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 78 เงิน 5
8 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 78 เงิน 5
9 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู 68 ทองแดง 9
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 68 ทองแดง 9
11 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 68 ทองแดง 9
12 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 68 ทองแดง 9
13 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 93 ทอง ชนะเลิศ
2 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 79 เงิน 4
5 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 78 เงิน 5
6 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 77 เงิน 6
7 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 76 เงิน 7
8 ท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย 75 เงิน 8
9 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 75 เงิน 8
10 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 74 เงิน 10
11 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 73 เงิน 11
12 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 66 ทองแดง 12
13 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 66 ทองแดง 12
14 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 035
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 91 ทอง 4
5 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 87 ทอง 5
6 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 85 ทอง 6
7 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 83 ทอง 7
8 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 79 เงิน 8
9 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 76 เงิน 9
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 72 เงิน 10
11 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - -
12 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 75 เงิน 4
5 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 65 ทองแดง 5
6 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 60 ทองแดง 6
7 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 60 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 83.50 ทอง 4
5 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 81.50 ทอง 5
6 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 80.50 ทอง 6
7 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 80 ทอง 7
8 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 79 เงิน 8
9 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 78.50 เงิน 9
10 ท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย 72 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 033
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 70 เงิน 4
5 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 65 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 042
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 80 ทอง 4
5 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 79 เงิน 5
6 บ้านนา“นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก 78 เงิน 6
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 77 เงิน 7
8 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 76 เงิน 8
9 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 75 เงิน 9
10 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 74 เงิน 10
11 แม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 73 เงิน 11
12 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 72 เงิน 12
13 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 71 เงิน 13
14 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 70.50 เงิน 14
15 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 70 เงิน 15
16 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 69 ทองแดง 16
17 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 68 ทองแดง 17
18 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 18
19 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 66 ทองแดง 19
20 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 65 ทองแดง 20
21 ท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย 64 ทองแดง 21
22 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 63 ทองแดง 22
23 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 62 ทองแดง 23
24 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 61.50 ทองแดง 24
25 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 61 ทองแดง 25
26 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดระยอง 60 ทองแดง 26

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 75 เงิน 4
5 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 75 เงิน 4
6 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 75 เงิน 4
7 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 65 ทองแดง 7
8 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 7
9 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 65 ทองแดง 7
10 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 65 ทองแดง 7
11 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 65 ทองแดง 7
12 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู 65 ทองแดง 7
13 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 7
14 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 0 เข้าร่วม
15 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - -
16 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 75 เงิน 5
6 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 75 เงิน 5
7 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 75 เงิน 5
8 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 65 ทองแดง 8
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 8
10 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 65 ทองแดง 8
11 บ้านนา“นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก 65 ทองแดง 8
12 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 65 ทองแดง 8
13 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู 65 ทองแดง 8
14 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 65 ทองแดง 8
15 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 8
16 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 65 ทองแดง 8
17 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 040
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 72 เงิน 4
5 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 72 เงิน 4
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 63 ทองแดง 6
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 60 ทองแดง 7
8 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 54 เข้าร่วม 8
9 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดระยอง 54 เข้าร่วม 8
10 แม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 51 เข้าร่วม 10
11 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 49 เข้าร่วม 11
12 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 48 เข้าร่วม 12
13 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 44 เข้าร่วม 13
14 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 39 เข้าร่วม 14
15 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 33 เข้าร่วม 15
16 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 30 เข้าร่วม 16
17 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 28 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 041
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาก จังหวัดตาก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 80 ทอง 4
5 พิริยาลัย จังหวัดแพร่ 79 เงิน 5
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 78 เงิน 6
7 บ้านนา“นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก 77 เงิน 7
8 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 76 เงิน 8
9 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 75 เงิน 9
10 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 74 เงิน 10
11 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 73 เงิน 11
12 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 72 เงิน 12
13 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 71 เงิน 13
14 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดระยอง 70 เงิน 14
15 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 69 ทองแดง 15
16 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 68 ทองแดง 16
17 แม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 17
18 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 66 ทองแดง 18
19 ท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย 65 ทองแดง 19
20 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 64 ทองแดง 20
21 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 63 ทองแดง 21
22 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 62 ทองแดง 22
23 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 61.50 ทองแดง 23
24 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 61 ทองแดง 24
25 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 60 ทองแดง 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 86 ทอง 4
5 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 78 เงิน 5
6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 78 เงิน 5
7 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 77 เงิน 7
8 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 76 เงิน 8
9 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 76 เงิน 8
10 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 74 เงิน 10
11 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 11
12 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 65 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 87 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง 4
5 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 77 เงิน 5
6 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 77 เงิน 5
7 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 76 เงิน 7
8 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 76 เงิน 7
9 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 72 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 009
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 98 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 76.04 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 69.51 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 68.48 ทองแดง 4
5 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 68.34 ทองแดง 5
6 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 67.91 ทองแดง 6
7 เมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต 67.05 ทองแดง 7
8 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 66.30 ทองแดง 8
9 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดระยอง 65.90 ทองแดง 9
10 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 65.60 ทองแดง 10
11 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 65.53 ทองแดง 11
12 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 65.40 ทองแดง 12
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 65.25 ทองแดง 13
14 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 65.21 ทองแดง 14
15 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 64.77 ทองแดง 15
16 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 64.24 ทองแดง 16
17 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 63.87 ทองแดง 17
18 ศรีประจันต์ เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี 63.63 ทองแดง 18
19 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 62.72 ทองแดง 19
20 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 62.65 ทองแดง 20
21 แม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 62.65 ทองแดง 20
22 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 16 เข้าร่วม 22
23 ท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย 14 เข้าร่วม 23
24 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 14 เข้าร่วม 23
25 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - -
26 สกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร - -
27 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู - -
28 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 93.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


นวัตกรรมของนักเรียน
การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 015
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 79.34 เงิน 4
5 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 75.67 เงิน 5
6 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 73.98 เงิน 6
7 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 69.67 ทองแดง 7
8 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 67.99 ทองแดง 8
9 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 67.67 ทองแดง 9
10 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 60.01 ทองแดง 10
11 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 60.01 ทองแดง 10
12 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


นวัตกรรมของนักเรียน
การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 78.33 เงิน ชนะเลิศ
2 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 76.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 66.33 ทองแดง 4
5 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 63.67 ทองแดง 5
6 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 61.68 ทองแดง 6
7 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 60 ทองแดง 7
8 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 60 ทองแดง 7
9 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 60 ทองแดง 7
10 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 84 ทอง ชนะเลิศ
2 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต 74 เงิน 4
5 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 73 เงิน 5
6 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 72 เงิน 6
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 71 เงิน 7
8 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 68 ทองแดง 8
9 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 9
10 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 65 ทองแดง 10
11 ศรีประจันต์ เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี 63 ทองแดง 11
12 บ้านตาก จังหวัดตาก 58.50 เข้าร่วม 12
13 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 58 เข้าร่วม 13
14 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 57 เข้าร่วม 14
15 ท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย 56 เข้าร่วม 15
16 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 55 เข้าร่วม 16
17 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู 54 เข้าร่วม 17
18 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 53 เข้าร่วม 18
19 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดระยอง 52.50 เข้าร่วม 19
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 52 เข้าร่วม 20
21 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 51.50 เข้าร่วม 21
22 แม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 51 เข้าร่วม 22
23 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 50 เข้าร่วม 23
24 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 50 เข้าร่วม 23
25 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 50 เข้าร่วม 23
26 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 50 เข้าร่วม 23
27 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 50 เข้าร่วม 23
28 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 50 เข้าร่วม 23
29 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 60 ทองแดง 4
5 ท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 60 ทองแดง 4
6 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 030
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 94 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 94 ทอง ชนะเลิศ
3 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 72 เงิน 4
5 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 65 ทองแดง 5
6 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 56 เข้าร่วม 6
7 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 47 เข้าร่วม 7
8 สัตหีบวิทยาคม จังหวัดระยอง 47 เข้าร่วม 7
9 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 46 เข้าร่วม 9
10 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 45 เข้าร่วม 10
11 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 38 เข้าร่วม 11
12 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 37 เข้าร่วม 12
13 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 37 เข้าร่วม 12
14 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 37 เข้าร่วม 12
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 37 เข้าร่วม 12
16 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 37 เข้าร่วม 12
17 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 36 เข้าร่วม 17
18 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 35 เข้าร่วม 18
19 แม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 35 เข้าร่วม 18
20 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 เข้าร่วม 20
21 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - -
22 สกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร - -
23 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู - -
24 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บางละมุง จังหวัดชลบุรี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 77.67 เงิน 4
5 สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 74.33 เงิน 5
6 ท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย 74 เงิน 6
7 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 73.33 เงิน 7
8 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 72.33 เงิน 8
9 ศรีประจันต์ เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี 67.67 ทองแดง 9
10 เมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต 66.67 ทองแดง 10
11 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 11
12 ค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี 64.67 ทองแดง 12
13 สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 63.67 ทองแดง 13
14 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 62.33 ทองแดง 14
15 ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 60 ทองแดง 15
16 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 15
17 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 60 ทองแดง 15
18 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู - -
19 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน