กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 94 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 92 ทอง 4
5 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 91 ทอง 5
6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 90 ทอง 6
7 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 90 ทอง 6
8 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 90 ทอง 6
9 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 90 ทอง 6
10 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 89 ทอง 10
11 อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 89 ทอง 10
12 ถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 88 ทอง 12
13 เมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง 85 ทอง 13
14 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 82 ทอง 14
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 81 ทอง 15
16 กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 80 ทอง 16
17 บ้านตาก ประชาวิทยาคาร จังหวัดตาก 79 เงิน 17
18 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 79 เงิน 17
19 สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 77 เงิน 19
20 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 77 เงิน 19
21 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 76 เงิน 21
22 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 75 เงิน 22
23 เพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง 75 เงิน 22
24 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 74 เงิน 24
25 สา จังหวัดน่าน 74 เงิน 24
26 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 71 เงิน 26
27 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 71 เงิน 26
28 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 28
29 เชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 68 ทองแดง 28
30 กิ่วลมวิทยา จังหวัดลำปาง 67 ทองแดง 30
31 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลำปาง 67 ทองแดง 30
32 พิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 66 ทองแดง 32
33 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 33
34 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 64 ทองแดง 34
35 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 62 ทองแดง 35
36 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 61 ทองแดง 36
37 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 60 ทองแดง 37
38 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 0 เข้าร่วม
39 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 0 เข้าร่วม
40 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 0 เข้าร่วม
41 ดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 0 เข้าร่วม
42 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 0 เข้าร่วม
43 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 0 เข้าร่วม
44 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม
45 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 0 เข้าร่วม
46 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 0 เข้าร่วม
47 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 0 เข้าร่วม
48 เฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 เข้าร่วม
49 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 0 เข้าร่วม
50 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 0 เข้าร่วม
51 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 88.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 84.80 ทอง 4
5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 83.40 ทอง 5
6 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 82.60 ทอง 6
7 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 82.20 ทอง 7
8 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 81.60 ทอง 8
9 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 79.60 เงิน 9
10 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 79.40 เงิน 10
11 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 79.20 เงิน 11
12 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 78.20 เงิน 12
13 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 13
14 ถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 77.20 เงิน 14
15 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 76.60 เงิน 15
16 ดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 76 เงิน 16
17 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 76 เงิน 16
18 จุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75.60 เงิน 18
19 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 74.80 เงิน 19
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 74 เงิน 20
21 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 74 เงิน 20
22 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 73.20 เงิน 22
23 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 73 เงิน 23
24 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 73 เงิน 23
25 ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 73 เงิน 23
26 เวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 72.80 เงิน 26
27 สา จังหวัดน่าน 72.60 เงิน 27
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 72.20 เงิน 28
29 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 72 เงิน 29
30 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 72 เงิน 29
31 เชียงคาน จังหวัดเลย 72 เงิน 29
32 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 71.80 เงิน 32
33 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 71.60 เงิน 33
34 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 71.40 เงิน 34
35 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 71.20 เงิน 35
36 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 71.20 เงิน 35
37 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 70.80 เงิน 37
38 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 70.80 เงิน 37
39 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 70.60 เงิน 39
40 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลำปาง 70.60 เงิน 39
41 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 70.40 เงิน 41
42 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 70.20 เงิน 42
43 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 69.80 ทองแดง 43
44 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 69.20 ทองแดง 44
45 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 69 ทองแดง 45
46 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 68.60 ทองแดง 46
47 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 68.60 ทองแดง 46
48 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 67 ทองแดง -
49 บ้านตาก ประชาวิทยาคาร จังหวัดตาก 65.40 ทองแดง -
50 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 65.40 ทองแดง -
51 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 65.20 ทองแดง -
52 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 63.60 ทองแดง -
53 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 63.40 ทองแดง -
54 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 61.60 ทองแดง -
55 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 61.20 ทองแดง -
56 ฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา 61.20 ทองแดง -
57 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 60.60 ทองแดง -
58 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60.30 ทองแดง -
59 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 60 ทองแดง -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 82 ทอง 4
5 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 82 ทอง 4
6 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 81 ทอง 6
7 ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 81 ทอง 6
8 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 80 ทอง 8
9 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 80 ทอง 8
10 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 80 ทอง 8
11 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 11
12 เชียงคาน จังหวัดเลย 78 เงิน 11
13 สิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี 77 เงิน 13
14 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 76 เงิน 14
15 สา จังหวัดน่าน 75 เงิน 15
16 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 15
17 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 74 เงิน 17
18 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 74 เงิน 17
19 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 74 เงิน 17
20 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 72 เงิน 20
21 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 72 เงิน 20
22 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 71 เงิน 22
23 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 71 เงิน 22
24 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 71 เงิน 22
25 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 71 เงิน 22
26 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 70 เงิน 26
27 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลำปาง 70 เงิน 26
28 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 67 ทองแดง 28
29 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 28
30 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 30
31 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 65 ทองแดง 30
32 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - -
33 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา - -
34 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 93.20 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 87.20 ทอง 4
5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 84.80 ทอง 5
6 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 82.20 ทอง 6
7 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 79.60 เงิน 7
8 พิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 78.20 เงิน 8
9 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 77 เงิน 9
10 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 74.80 เงิน 10
11 สุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง 74.60 เงิน 11
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 74 เงิน 12
13 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 71.60 เงิน 13
14 เมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง 71.20 เงิน 14
15 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 70.40 เงิน 15
16 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว - -
17 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย - -
18 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงาน
ยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 88 ทอง 4
5 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 88 ทอง 4
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 88 ทอง 4
7 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 88 ทอง 4
8 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 85 ทอง 8
9 สุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง 85 ทอง 8
10 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 85 ทอง 8
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 85 ทอง 8
12 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 85 ทอง 8
13 แม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 85 ทอง 8
14 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง 8
15 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 82 ทอง 15
16 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 82 ทอง 15
17 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 90 ทอง 4
5 ดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 89 ทอง 5
6 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 88 ทอง 6
7 พิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 87 ทอง 7
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 87 ทอง 7
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 86 ทอง 9
10 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 85 ทอง 10
11 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 85 ทอง 10
12 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 84 ทอง 12
13 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 84 ทอง 12
14 บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 83 ทอง 14
15 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 83 ทอง 14
16 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 16
17 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 81 ทอง 17
18 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 80 ทอง 18
19 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 79 เงิน 19
20 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 78 เงิน 20
21 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน - -
22 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - -
23 สา จังหวัดน่าน - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 94.30 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 91 ทอง 4
5 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 90.40 ทอง 5
6 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 88.80 ทอง 6
7 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 88.50 ทอง 7
8 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 87.70 ทอง 8
9 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 86.10 ทอง 9
10 เชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 84.80 ทอง 10
11 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 84.40 ทอง 11
12 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 84.40 ทอง 11
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 84 ทอง 13
14 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 83.60 ทอง 14
15 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 83.60 ทอง 14
16 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 83 ทอง 16
17 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 82.70 ทอง 17
18 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 81.60 ทอง 18
19 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 81.30 ทอง 19
20 ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 80.60 ทอง 20
21 สา จังหวัดน่าน 80.50 ทอง 21
22 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 80.30 ทอง 22
23 ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง 23
24 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 79.40 เงิน 24
25 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 79.10 เงิน 25
26 พิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 78.30 เงิน 26
27 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 77.20 เงิน 27
28 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 77.20 เงิน 27
29 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 76.70 เงิน 29
30 อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 76.60 เงิน 30
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 75.40 เงิน 31
32 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลำปาง 74.50 เงิน 32
33 เชียงคาน จังหวัดเลย 74.20 เงิน 33
34 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 73.50 เงิน 34
35 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 72.40 เงิน 35
36 บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 72.40 เงิน 35
37 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 72.20 เงิน 37
38 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 71.60 เงิน 38
39 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 71 เงิน 39
40 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 69.40 ทองแดง 40
41 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 67.30 ทองแดง 41
42 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 63.40 ทองแดง 42
43 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - -
44 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 85 ทอง 5
6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 85 ทอง 5
7 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 85 ทอง 5
8 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 80 ทอง 8
9 พัทลุง จังหวัดพัทลุง 80 ทอง 8
10 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 80 ทอง 8
11 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 80 ทอง 8
12 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 80 ทอง 8
13 เฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 80 ทอง 8
14 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 80 ทอง 8
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 75 เงิน 15
16 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 75 เงิน 15
17 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 75 เงิน 15
18 ถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 15
19 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 75 เงิน 15
20 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 75 เงิน 15
21 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 75 เงิน 15
22 อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 75 เงิน 15
23 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 75 เงิน 15
24 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 15
25 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 75 เงิน 15
26 เมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง 75 เงิน 15
27 เวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 75 เงิน 15
28 พิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 68 ทองแดง 28
29 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 68 ทองแดง 28
30 น้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น - -
31 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี - -
32 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย - -
33 เพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 96 ทอง 4
5 กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 95 ทอง 5
6 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 94 ทอง 6
7 พัทลุง จังหวัดพัทลุง 93 ทอง 7
8 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 90 ทอง 8
9 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 9
10 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 75 เงิน 9
11 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 75 เงิน 9
12 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 75 เงิน 9
13 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 75 เงิน 9
14 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 14
15 ถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 70 เงิน 14
16 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 70 เงิน 14
17 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 17
18 กิ่วลมวิทยา จังหวัดลำปาง 65 ทองแดง 17
19 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 65 ทองแดง 17
20 บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 65 ทองแดง 17
21 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 65 ทองแดง 17
22 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 65 ทองแดง 17
23 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 17
24 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 17
25 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 17
26 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 17
27 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 65 ทองแดง 17
28 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 17
29 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 17
30 สา จังหวัดน่าน 65 ทองแดง 17
31 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 17
32 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 17
33 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 65 ทองแดง 17
34 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 65 ทองแดง 17
35 เฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 65 ทองแดง 17
36 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 17
37 เมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง 65 ทองแดง 17
38 เวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 17
39 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 65 ทองแดง 17
40 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 60 ทองแดง 40
41 น้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น - -
42 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนต์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 4
5 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 81 ทอง 5
6 บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 80 ทอง 6
7 อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 78 เงิน 7
8 แม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 7
9 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 77 เงิน 9
10 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 77 เงิน 9
11 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 77 เงิน 9
12 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 75 เงิน 12
13 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 12
14 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 12
15 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 75 เงิน 12
16 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 74 เงิน 16
17 เวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 73 เงิน 17
18 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 71 เงิน 18
19 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 68 ทองแดง 19
20 จุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 67 ทองแดง 20
21 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 67 ทองแดง 20
22 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 66 ทองแดง 22
23 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 23
24 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 64 ทองแดง 24
25 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 64 ทองแดง 24
26 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 64 ทองแดง 24
27 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 64 ทองแดง 24
28 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 24
29 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 61 ทองแดง 29
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 61 ทองแดง 29
31 ถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 31
32 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 60 ทองแดง 31
33 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 31
34 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 85 ทอง 4
5 บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 78 เงิน 5
6 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 5
7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 76 เงิน 7
8 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 74 เงิน 8
9 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 74 เงิน 8
10 เวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 72 เงิน 10
11 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 68 ทองแดง 11
12 เพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง 66 ทองแดง 12
13 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 65 ทองแดง 13
14 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 63 ทองแดง 14
15 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 63 ทองแดง 14
16 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 62 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 030
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สา จังหวัดน่าน 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 71.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 71 เงิน 4
5 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 70.50 เงิน 5
6 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 68.50 ทองแดง 6
7 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 67.50 ทองแดง 7
8 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 64 ทองแดง 8
9 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 63.50 ทองแดง 9
10 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 62 ทองแดง 10
11 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 62 ทองแดง 10
12 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 61 ทองแดง 12
13 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 13
14 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 13
15 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 13
16 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 60 ทองแดง 13
17 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 60 ทองแดง 13
18 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 13
19 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 60 ทองแดง 13
20 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 60 ทองแดง 13
21 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 13
22 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 60 ทองแดง 13
23 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 13
24 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 13
25 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 13
26 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 60 ทองแดง 13
27 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี - -
28 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ - -

หมายเหตุ : เนื่องจาก พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ กรรณสูตศึกษาลัย ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 009
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 71.50 เงิน 4
5 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 70 เงิน 5
6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 69.50 ทองแดง 6
7 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 69.50 ทองแดง 6
8 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 68.50 ทองแดง 8
9 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 66.50 ทองแดง 9
10 สา จังหวัดน่าน 66.50 ทองแดง 9
11 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 65 ทองแดง 11
12 กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 64 ทองแดง 12
13 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 62.50 ทองแดง 13
14 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 61 ทองแดง 14
15 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 61 ทองแดง 14
16 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 16
17 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 16
18 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 16
19 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 16
20 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 60 ทองแดง 16
21 สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 60 ทองแดง 16
22 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 60 ทองแดง 16
23 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 60 ทองแดง 16
24 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 16
25 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 16
26 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 60 ทองแดง 16
27 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 16
28 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 16
29 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 60 ทองแดง 16
30 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 16
31 เชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 16
32 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 60 ทองแดง 16
33 เพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง 60 ทองแดง 16
34 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี - -
35 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา - -

หมายเหตุ : เนื่องจาก กรรณสูตศึกษาลัย และ ปงรัชดาภิเษก ไม่ได่เข้าร่วมการแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 049
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 พิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 80 ทอง 4
5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 80 ทอง 4
6 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 80 ทอง 4
7 อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง 4
8 เชียงคาน จังหวัดเลย 80 ทอง 4
9 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 75 เงิน 9
10 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 75 เงิน 9
11 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 74 เงิน 11
12 ภูเรือวิทยา จังหวัดเลย 74 เงิน 11
13 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 74 เงิน 11
14 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 74 เงิน 11
15 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 72 เงิน 15
16 ร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 72 เงิน 15
17 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 71 เงิน 17
18 เพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง 71 เงิน 17
19 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 70 เงิน 19
20 ฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา 67 ทองแดง 20
21 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 20
22 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 66 ทองแดง 22
23 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 23
24 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 65 ทองแดง 23
25 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 23
26 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 23
27 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 64 ทองแดง 27
28 อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 27
29 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 27
30 แม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 64 ทองแดง 27
31 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 63 ทองแดง 31
32 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 62 ทองแดง 32
33 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 62 ทองแดง 32
34 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 62 ทองแดง 32
35 กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 61 ทองแดง 35
36 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 61 ทองแดง 35
37 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 37
38 ดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 37
39 ถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 37
40 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 60 ทองแดง 37
41 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 37
42 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 37
43 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 60 ทองแดง 37
44 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 60 ทองแดง 37
45 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 60 ทองแดง 37
46 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 60 ทองแดง 37
47 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 37
48 เชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 37
49 เหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 60 ทองแดง 37
50 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 60 ทองแดง 37
51 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 37

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG (Discus Launch Glider DLG) ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 99 ทอง ชนะเลิศ
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 82.97 ทอง 4
5 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 79.18 เงิน 5
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 75.20 เงิน 6
7 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 73.33 เงิน 7
8 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 71.97 เงิน 8
9 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 71.20 เงิน 9
10 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 65.22 ทองแดง 10
11 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 64.15 ทองแดง 11
12 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 63 ทองแดง 12
13 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 91 ทอง 4
5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 89 ทอง 5
6 เวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 87 ทอง 6
7 พัทลุง จังหวัดพัทลุง 86 ทอง 7
8 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 85 ทอง 8
9 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 78 เงิน 9
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 78 เงิน 9
11 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 78 เงิน 9
12 ถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 12
13 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 75 เงิน 12
14 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 75 เงิน 12
15 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 75 เงิน 12
16 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 12
17 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 17
18 กิ่วลมวิทยา จังหวัดลำปาง 65 ทองแดง 17
19 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 65 ทองแดง 17
20 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 17
21 บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 65 ทองแดง 17
22 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 65 ทองแดง 17
23 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 17
24 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 65 ทองแดง 17
25 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 65 ทองแดง 17
26 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 17
27 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 17
28 สา จังหวัดน่าน 65 ทองแดง 17
29 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 65 ทองแดง 17
30 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 65 ทองแดง 17
31 เพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง 65 ทองแดง 17
32 เมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง 65 ทองแดง 17
33 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 33
34 น้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น - -
35 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย - -
36 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 90.07 ทอง ชนะเลิศ
2 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 85.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 84.28 ทอง 4
5 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 83.38 ทอง 5
6 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 83.13 ทอง 6
7 เวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 81.38 ทอง 7
8 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 81.08 ทอง 8
9 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 81 ทอง 9
10 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 80.96 ทอง 10
11 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 80.83 ทอง 11
12 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 78.32 เงิน 12
13 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 76.67 เงิน 13
14 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 76.38 เงิน 14
15 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 76.21 เงิน 15
16 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 75.79 เงิน 16
17 เชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75.36 เงิน 17
18 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 74.75 เงิน 18
19 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 74.04 เงิน 19
20 จุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 73.57 เงิน 20
21 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 73.28 เงิน 21
22 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 72.13 เงิน 22
23 แม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 72.04 เงิน 23
24 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 72.03 เงิน 24
25 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 71.42 เงิน 25
26 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 71.40 เงิน 26
27 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลำปาง 71.21 เงิน 27
28 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 70.21 เงิน 28
29 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 66.96 ทองแดง 29
30 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 65.96 ทองแดง 30
31 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 61.21 ทองแดง 31
32 อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 88.60 ทอง 4
5 กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 88 ทอง 5
6 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 87 ทอง 6
7 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 87 ทอง 6
8 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 86.80 ทอง 8
9 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 86.40 ทอง 9
10 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 86.40 ทอง 9
11 เพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง 86.20 ทอง 11
12 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 86 ทอง 12
13 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 86 ทอง 12
14 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 86 ทอง 12
15 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 85.80 ทอง 15
16 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 85.40 ทอง 16
17 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 85 ทอง 17
18 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 85 ทอง 17
19 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 84.80 ทอง 19
20 ดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 84.60 ทอง 20
21 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 84.40 ทอง 21
22 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 84.40 ทอง 21
23 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 84 ทอง 23
24 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 83.80 ทอง 24
25 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 83.40 ทอง 25
26 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 83.40 ทอง 25
27 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 83.20 ทอง 27
28 ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 83 ทอง 28
29 สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 82.80 ทอง 29
30 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 82.80 ทอง 29
31 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 82 ทอง 31
32 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 81.80 ทอง 32
33 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 81.40 ทอง 33
34 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 81.40 ทอง 33
35 ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 81.20 ทอง 35
36 เมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 81 ทอง 36
37 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 37
38 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 035
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 83 ทอง 4
5 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 78 เงิน 5
6 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 77 เงิน 6
7 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 76 เงิน 7
8 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 76 เงิน 7
9 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 74 เงิน 9
10 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 73 เงิน 10
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72 เงิน 11
12 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 71 เงิน 12
13 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 70 เงิน 13
14 ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 65 ทองแดง 14
15 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


นวัตกรรมของนักเรียน
การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 015
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 87 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 87 ทอง 4
6 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 87 ทอง 4
7 บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 85 ทอง 7
8 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 85 ทอง 7
9 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 85 ทอง 7
10 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 78 เงิน 10
11 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 78 เงิน 10
12 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 78 เงิน 10
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 78 เงิน 10
14 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 78 เงิน 10
15 จุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 76 เงิน 15
16 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 76 เงิน 15
17 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 76 เงิน 15
18 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 76 เงิน 15
19 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 76 เงิน 15
20 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา - -
21 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 81.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 78.80 เงิน 4
5 ขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 78.20 เงิน 5
6 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 78 เงิน 6
7 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 77.20 เงิน 7
8 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 76.60 เงิน 8
9 ดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 75.60 เงิน 9
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 74.80 เงิน 10
11 ดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 74.60 เงิน 11
12 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 74.20 เงิน 12
13 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 74 เงิน 13
14 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 73.60 เงิน 14
15 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 72.80 เงิน 15
16 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 72.40 เงิน 16
17 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 70 เงิน 17
18 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 69.20 ทองแดง 18
19 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 66.80 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 87.60 ทอง ชนะเลิศ
2 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 84.20 ทอง 4
5 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 83.40 ทอง 5
6 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 82.80 ทอง 6
7 พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 82.40 ทอง 7
8 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 82.20 ทอง 8
9 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 81.40 ทอง 9
10 สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 78.40 เงิน 10
11 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 78.40 เงิน 10
12 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 78.20 เงิน 12
13 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 78.20 เงิน 12
14 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 78 เงิน 14
15 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 76.60 เงิน 15
16 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75.60 เงิน 16
17 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 74.80 เงิน 17
18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - -
19 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 99 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สา จังหวัดน่าน 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 94 ทอง 4
5 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 92 ทอง 5
6 ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 90 ทอง 6
7 กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 7
8 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 7
9 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 7
10 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 65 ทองแดง 7
11 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 7
12 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 55 เข้าร่วม 12
13 สารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 55 เข้าร่วม 12
14 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 52 เข้าร่วม 14
15 ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 52 เข้าร่วม 14
16 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 52 เข้าร่วม 14
17 ฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา - -
18 สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย - -
19 เมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 033
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 75 เงิน 4
5 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 70 เงิน 5
6 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 70 เงิน 5
7 เพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง 70 เงิน 5
8 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 65 ทองแดง 8
9 วชิรธรรมสาธิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 85 ทอง 4
5 พัทลุง จังหวัดพัทลุง 85 ทอง 4
6 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 85 ทอง 4
7 จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 80 ทอง 7
8 บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 80 ทอง 7
9 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 80 ทอง 7
10 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 80 ทอง 7
11 งำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 11
12 ถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 11
13 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 11
14 พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 75 เงิน 11
15 ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 75 เงิน 11
16 ร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ 75 เงิน 11
17 วัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 75 เงิน 11
18 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 75 เงิน 11
19 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 75 เงิน 11
20 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 75 เงิน 11
21 เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 75 เงิน 11
22 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 11
23 เมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง - -
24 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา 85 ทอง 4
5 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 79 เงิน 5
6 แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 79 เงิน 5
7 ถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


นวัตกรรมของนักเรียน
การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 89 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 86 ทอง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 86 ทอง 4
6 วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 85 ทอง 6
7 ดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 84 ทอง 7
8 ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา 84 ทอง 7
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 84 ทอง 7
10 โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 84 ทอง 7
11 ฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 80 ทอง 11
12 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ - -
13 สุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน