ตามมติคณะกรรมการในที่ประชุม วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการดังนี้

กำหนดการแข่งขันเปลี่ยนเป็นวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและมหาวิทยาลัยพะเยา
กำหนดการพิธีเปิด วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กำหนดการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวันที่ 1-8 สิงหาคม 2565


วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:24 น.