การโอนเงินลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
             การโอนเงินสำหรับค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICTฯ  สามารถโอนได้ที่บัญชี  ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี  โรงเรียนวารินชำราบ  เลขบัญชี  314-6-01087-9 
             จากนั้นขอความกรุณาส่งสลิปการโอนเงินมาที่เมล์  surachai@warin.ac.th  เพื่อออกหลักฐานการรับเงินต่อไป ส่วนหลักฐานตัวจริงสามารถรับได้ในวันพิธีเปิด 18 สิงหาคม 2566 และขอความอนุเคราะห์โอนให้เสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ค. 2566 เพื่อจะได้ตรวจสอบเตรียมการต้อนรับต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:33 น.