รายการแจ้งเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยสามารถ Upload รูปภาพผู้เข้าแข่งขันได้ หลังจากปิดการลงทะเบียนรับสมัครจนถึงวันเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการแข่งขันหนังสั้นบูรณาการภาษาอังกฤษ จะแจ้งรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติมภายในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565

ขยายเวลาการส่งเอกสารและผลงาน เป็นภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทุกรายการวันพุธ ที่ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 10:09 น.