แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
เกณฑ์การแข่งขันงาน 46ict ประจำปีการศึกษา 2566 แก้ไขวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ขอให้ทุกทีมศึกษาเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม

--ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันปรับปรุง --
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:46 น.