เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม รายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ม.ต้น/ม.ปลาย)

อัพเดท!!! เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม รายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ม.ต้น/ม.ปลาย)

ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม รายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ม.ต้น/ม.ปลาย) 
XOhWp8.png

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม 2565 เวลา 13:45 น.