แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 จากเดิมวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2565

การแข่งขัน การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG (Discus Launch Glider DLG)) ม.4-6 จากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2565
วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565 เวลา 12:38 น.