โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ขอแจ้ง เลขบัญชีสำหรับการโอนเงินร่วมกิจกรรม

ขออนุญาตประกาศ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ขอแจ้ง เลขบัญชีสำหรับการโอนเงินร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 46ict จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2565

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เลขที่ 512-1-03171-8 ชื่อบัญชี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 55 ชื่อธนาคาร กรุงไทย สาขาพะเยา

และส่งหนังสือแจ้งโอนได้ที่ งานสารบรรณ email:: school@ppk.ac.th
ขอดำเนินการภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
ติดต่อ รองฯนฤพันธ์ ยินดี 0810317801
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11:55 น.