แจ้งแนวปฏิบัติการแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

 แจ้งแนวปฏิบัติการแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  


1) ระบบจะเปิดให้แก้ไขและเพิ่มรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนในวันที่ 11-16 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.
2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหม่เพิ่ม ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนั้น
3) หากต้องการแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขันภายหลังวันที่กำหนด ให้ทำหนังสือจากผู้อำนวยการโรงเรียน ถึง ประธานดำเนินงานการแข่งขันแต่ละทักษะ พร้อมทั้งระบุรายการแข่งขันและรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ภายในวัน เวลาที่กำหนด
วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10:26 น.