ประกาศ...แจ้งตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การแข่งขัน และ ตารางการแข่งขัน
เนื่องจากเกณฑ์การแข่งขันบางรายการมีการปรับแก้ไขรายละเอียดข้อความเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทักษะทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันอีกครั้ง เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
:: เกณฑ์การจัดการแข่งขันวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ict [Update] วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:28 น.