แจ้งยกเลิกเกณฑ์การแข่งขันการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย

 แจ้งยกเลิกเกณฑ์การแข่งขัน "การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย" 

ข้อ 5.2 ในการแจ้งได้รับโล่รางวัล ของคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ตามเกณฑ์การแข่งขันที่ได้แจ้งไปแล้วผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนเกณ์ข้ออื่นยังคงเดิม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 20:49 น.