แจ้งรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม รายการ แข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา และกล่องสมองกล

  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม รายการ แข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา และกล่องสมองกล  

แจ้งรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม รายการ แข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา และกล่องสมองกล ทั้ง 4 ประเภท และเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

!!!!...รายละเอียด...!!!!

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 21:24 น.