แจ้งรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม รายการ แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ระดับ ม.1-3 และ 4-6

  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม รายการ แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ระดับ ม.1-3 และ 4-6  

แจ้งรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม รายการ แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ระดับ ม.1-3 และ 4-6
3.2 ข้อกำหนดด้านหุ่นยนต์ (เพิ่ม ข้อ 7)
    7) สามารถประกอบหุ่นยนต์มาได้
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 21:30 น.