รายละเอียดการกำหนดสถานที่แข่งขัน
สำหรับการแจ้งรายละเอียดสถานที่แข่งขันในแต่ละรายการ จะแจ้งภายหลัง สามารถติดตามประกาศทางเว็บไซต์นี้
วันพฤหัสบดี ที่ 09 สิงหาคม 2561 เวลา 11:57 น.