กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ควบคุมได้ตั้งแต่วันที่ 16-31 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ...โรงเรียนใดที่ไม่ได้รับ username password สำหรับลงทะเบียน สามารถติดต่อที่ dollada@sysp.ac.th
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 20:25 น.