ประกาศเพิ่มเติมของ ทักษะการประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน

 ประกาศเพิ่มเติมของ ทักษะการประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน 

กรณีที่โรงเรียนที่จัดทำไฟล์นำเสนอเพิ่มเติมตอนนำเสนองาน นำส่งไฟล์นำเสนอได้ ณ จุดลงทะเบียน โดยต้องนำส่วนขยายต่างๆ ที่ต้องการใช้ เช่นฟอนต์พิเศษ มาให้คณะกรรมการเพื่อติดตั้งลงบนเครื่องที่ใช้นำเสนอ หรือควรเรนเดอร์ไฟล์ให้พร้อมใช้งานเพื่อลดปัญหาตอนนำเสนอ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ 0821239321 ครูชาญยุทธ พิริยะสิทธิการ  
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10:01 น.