แจ้งข้อมูลของรายการแข่งขัน"การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6"

 แจ้งข้อมูลของรายการแข่งขัน"การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 " 

-  แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน เป็นห้อง ICT1104 , 1104/1
- แจ้งคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
-  ข้อปฏิบัติการในติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
-  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic)

 !!!..รายละเอียด..!!!


วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11:05 น.