การสั่งจองเสื้อที่ระลึก งานมหรรมวิชาการ 46ICT ระดับชาติ
ผู้สนใจสามารถสั่งจองเสื้อที่ระลึก งานมหรรมวิชาการ 46ICT ระดับชาติ และดาวน์โหลดใบสั่งจองเสื้อได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1hsTp3BzfeGJ_pfMjZ-XwZe5RCJuAIHhX/view?usp=sharing
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 16:30 น.