แจ้งเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประกวดสื่อและนวัตกรรมของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ ๔๖ICT
แจ้งเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประกวดสื่อและนวัตกรรมของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ ๔๖ICT รายละเอียดดังลิงค์เอกสารแนบนี้
https://drive.google.com/file/d/1KlLCkjDCK5nJ9sM1zfAdAmjLctAPY1SO/view?usp=sharing