ประกาศเพิ่มเติม การตัดต่อภาพยนตร์

 ประกาศเพิ่มเติม การตัดต่อภาพยนตร์ 

1. ไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายทำ
2. อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล สามารถใช้ Flash drive หรือ Hard disk ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการส่งงานคณะกรรมการ
3. เพลง และ Sound ที่เตรียมมา ไม่เกิน 100 ไฟล์ บันทึกมาในอุปกรณ์ในข้อที่ 2 เท่านั้น
4. สามารถนำปลั๊กพ่วงมาใช้งานได้
5. เปลี่ยนห้องการแข่งขันเป็นห้อง ICT1407/1  และ  ICT1407/2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12:43 น.