แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว
เนื่องจากสนามการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วรอบแรกมีข้อผิดพลาด จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว โดยจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้และจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์อีกครั้ง
    โดยสะพานที่มีอยู่ในเกณฑ์แข่งขันจะอัพเดทเป็นรูปภาพให้อีกครั้ง                                                   
                              อภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดจากทางผู้จัดงาน มาด้วย ณ ที่นี้

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16:23 น.