แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันรายการ หุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย

 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเป็น ลานจอดรถทางลงศูนย์อาหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14:22 น.