แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม

 แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ปลาย  

- การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ปลาย เปลี่ยนเป็น หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14:26 น.