ประกาศอัพเดทสนามแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วรอบแรก
ทางผู้จัดงานได้ทำการอัพเดทสนามแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วรอบแรกและสะพานในการแข่งขันไว้ในลิงค์                                                                        
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14:28 น.