แจ้งการทำบัตรประจำตัวผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม
การทำบัตรประจำตัวทั้งของผู้เข้าแขันและผู้ฝึกซ้อม ไม่ต้องอัพโหลดรูปภาพลงไป ให้กรอกข้อมูลเท่านั้น
วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 11:39 น.