แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และ ข้อกําหนดของหุ่นยนต์

 แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  และ  ข้อกําหนดของหุ่นยนต์ 

-  แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
-  แก้ไขเกณฑ์ข้อกําหนดของหุ่นยนต์
ข้อ 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 x 20 เซนติเมตร สูงไม่จำกัด และต้องใส่ลงในกล่องสี่เหลี่ยม ขนาดภายใน 20x20 เซนติเมตรที่ทางกรรมการเตรียมไว้ให้ก่อนการแข่งขัน มีน้ำหนักรวมก่อนลงสนามแข่งเกิน 3 กิโลกรัม (รวมชิ้นส่วน,แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหุ่นยนต์ ทั้งหมด)

แก้ไขเป็น 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 x 20 เซนติเมตร สูงไม่จำกัด และต้องใส่ลงในกล่องสี่เหลี่ยม ขนาดภายใน 20x20 เซนติเมตรที่ทางกรรมการเตรียมไว้ให้ก่อนการแข่งขัน มีน้ำหนักรวมก่อนลงสนามแข่งไม่เกิน 3 กิโลกรัม (รวมชิ้นส่วน,แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหุ่นยนต์ ทั้งหมด)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 17:08 น.