แจ้งเพิ่มเติม การประกวดรายการภาพยนตร์สั้นนำเสนอภาษาไทย

 แจ้งเพิ่มเติม การประกวดรายการภาพยนตร์สั้นนำเสนอภาษาไทย 

เนื่องด้วยการประกวดรายการภาพยนตร์สั้นนำเสนอภาษาไทยมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันจำนวน 42 ทีม ในแต่ละทีมจะใช้เวลา ประมาณ 15 นาที จึงทำให้ไม่สามารถประกวดทั้ง 42 ทีมภายในเวลา 1 วัน ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอขยายเวลาการแข่งขันออกเป็น 2 วัน ตามลำดับทีมที่เข้าแข่งขันดังแนบทางคณะกรรมการจึงขออภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน มา ณ ที่นี้
ดาวน์โหลดเอกสาร การประกวดรายการภาพยนตร์สั้นนำเสนอภาษาไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 21:35 น.