ประกาศแก้ไขรายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั นเรียน : นักเรียน
ประกาศแก้ไขรายการแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั นเรียน : นักเรียน รายละเอียดครูผู้ฝึกซ้อม แก้ไขจาก 1 คน เป็นครูผู้ฝึกซ้อม 2 คน ขออภัยในความไม่สะดวก
วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 11:46 น.