แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และ ข้อกําหนดของหุ่นยนต์

 แจ้งแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และ ข้อกําหนดของหุ่นยนต์

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถประกอบหุ่นยนต์และโหลดโปรแกรมไว้ในหุ่นยนต์ก่อนทำการแข่งขันได้ ทั้งนี้กรรมการจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติและชั่งน้ำหนักหุ่นยนต์ก่อนแข่งขัน และให้แต่ละทีมเตรียมปลักพ่วงมาด้วย
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 18:28 น.