แจ้งเตือนกำหนดการปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขัน
แจ้งเตือนกำหนดการปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.
วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 12:23 น.