แจ้งกรณีมีประสงค์แก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขันงานมหกรรม วิชาการ 46ict
เรียนคุณครูผู้ประสานงาน โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 46ICT หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ที่จะแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Doc.5 เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สุกลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ และยื่นแก้ไขในวันรายงานตัว วันที่ 9 กันยายน 2561

ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร Doc.5
https://drive.google.com/file/d/1Lrju2qSb2zZGB_sbvjoL3YPcHMxc5iwL/view?usp=sharing

หรือดาวน์โหลดจากแท็บเมนูด้านซ้าย หัวข้อมเมนูหลัก หัวข้อย่อย Doc5เอกสารการเปลียนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน/กรรมการ
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 10:25 น.