แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขัน จึงขอให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันศึกษาเกณฑ์ใหม่ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1I3D3sAetFEdeUuu8pN08QRk2-yx-5WVE/view?usp=sharing

หรือ คลิกเมนูทางด้านซ้าย หัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน หัวข้อย่อย Update เกณฑ์การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor)
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 13:49 น.