แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางและสถานที่การแข่งขัน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางและสถานที่การแข่งขัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางและสถานที่การแข่งขัน ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอัพเดทข้อมูลได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1uqDORKaUP9AdQYVS35K0SxqPB5qWwgiK/view?usp=sharing

หรือคลิกเมนูทางด้านซ้าย หัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน หัวข้อย่อย Updateตารางและสถานที่การแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 13:52 น.