++แจ้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ++ รายการ การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic)

ให้ทางโรงเรียนสามารถเข้ารับ แฟลชไดร์ฟ ที่ส่งกรรมการรายการการแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ได้ที่ กองกลาง ชั้น3 (ห้องประชุมICT) ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น.
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 12:12 น.