แจ้งเตือนโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งขนาดเสื้อผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความกรุณาโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ แจ้งขนาดเสื้อของผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ขอขอบพระคุณค่ะ

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายละเอียดขนาดเสื้อผู้อำนวยการ
https://drive.google.com/file/d/1JJM4n_weANRZAxw4h6pfBe3g93yTKMBI/view?usp=sharing

ใบสั่งจองเสื้อ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1hsTp3BzfeGJ_pfMjZ-XwZe5RCJuAIHhX/view

หรือคลิกเมนูหลักทางด้านซ้าย หัวข้อย่อย ใบสั่งจองเสื้อที่ระลึก
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 14:41 น.