ประกาศสถานที่การจัดการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดู
1.แผนผังโรงเรียนสงวนหญิง
2.แผนผังการจัดนิทรรศการ
3.แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสงวนหญิง

ได้ที่แถบเมนูด้านซ้าย ในหัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน จากนั้นเลือนดูหัวข้อย่อย
  • แผนผังโรงเรียนสงวนหญิง
  • แผนผังการจัดนิทรรศการ
  • แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสงวนหญิง
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 23:48 น.