ประกาศเรื่องการนำอุปกรณ์ต่อพวงที่ใช้ในการแข่งขัน
ประกาศ การแข่งขันใดที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ โปรดนำปลั๊กไฟฟ้า หรือปลั๊กต่อพ่วงมาด้วยตนเองค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 13:33 น.