แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกวดแข่งขันเครื่องบิน ประเภทบินนาน
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การแข่งขันเครืองบิน ประเภทบินนาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันศึกษาเกณฑ์ใหม่ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1RdfGxmToDsqUKl3JZV4X5IVc3zlC8SiT/view?usp=sharing

หรือคลิกเมนูทางด้านซ้าย หัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน หัวข้อย่อย Update เกณฑ์การแข่งขันเครื่องบิน ประเภทบินนาน
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 23:28 น.