แจ้งกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน
ในวันที่มีการแข่งขัน 46ict ขอให้กรรมการตัดสินรายการแข่งขันทุกรายการ นำบัตรประจำตัวกรรมการ ที่ปริ้นจากระบบ มาแสดงตน เพื่อใช้สิทธ์ในการจอดรถภายในโรงเรียนสงวนหญิง ขอบพระคุณค่ะ
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.