แจ้งผู้เข้าร่วมแข่งขันเรื่องผังการจัดงานอัพเดทใหม่
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดู 1.แผนผังโรงเรียนสงวนหญิง 2.แผนผังการจัดนิทรรศการ 3.แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสงวนหญิง ได้ที่แถบเมนูด้านซ้าย ในหัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน จากนั้นเลือนดูหัวข้อย่อย แผนผังโรงเรียนสงวนหญิง แผนผังการจัดนิทรรศการ แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสงวนหญิง
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 13:27 น.