แจ้งเปลี่ยนแปลง แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันโรงเรียนสงวนหญิง และตารางและสถานที่การแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดู
1.แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันโรงเรียนสงวนหญิง
https://drive.google.com/file/d/1R4OkV6eN231Fe2veCrAHdMqRSihcK-66/view?usp=sharing

2.ตารางและสถานที่การแข่งขัน
https://drive.google.com/file/d/1XOaw4wG6sro5f9kOIuwZ0XhGWkyK7VJy/view?usp=sharing

ได้ที่แถบเมนูด้านซ้าย ในหัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน

จากนั้นเลือนดูหัวข้อย่อย แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันโรงเรียนสงวนหญิง
จากนั้นเลือนดูหัวข้อย่อย ตารางและสถานที่การแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 18:48 น.