(ปิดรับแล้ว)จองเสื้อกลุ่มโรงเรียน 46ICT
ทางศูนย์จัดการแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการ ได้จัดทำเสื้อกลุ่มโรงเรียน 46ICT ปี 2566 ขึ้น

ตัวอย่างเสื้อรุ่น V2

ตัวอย่างเสื้อรุ่น VIP

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08:33 น.