สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดกระบี่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายธนพล  แดงเอียด
2. นายภูทวัตร  ลิ่มบุตร
3. เด็กชายวิวรรธน์  มูลกุล
 
1. นายศุภชัย  ทองนอก
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 84.67 ทอง 6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายกรฎนัย  บุญชูวงศ์
2. นายวิทวัส  ช่างคิด
 
1. นายจักรี  มูลกุล
2. นางสาวมลวดี  บุญรักษ์