สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายพลกร  กาวิชัย
2. นายภูเบศ  โสภณสัมฤทธิ์
3. นายวิกรณ์  แซ่ย่าง
 
1. นายปริยะ   วัฒนศิริเสรีกุล