สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 70.37 เงิน 7 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายชินภัทร  พิมพ์ทองงาม
2. เด็กชายหอม  นายปั๋น
 
1. นายชัยวุฒิ  ไฝคำ
2. นายวิโรจน์  อินตะมูล
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 79.2 เงิน 9 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายปพน  แซ่จ๊ะ
2. นายสุทธิพันธุ์  อินทะวงค์
3. นายหยินเปียว  วงศ์ตระกูลเมฆา
 
1. นายชัยวุฒิ  ไฝคำ