สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดตรัง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู