สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดตราด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ประเสริฐ
2. เด็กชายศิริโรจน์  วังรัตน์
3. นายศิวฤทธิ์  ตั้งใจ
 
1. นางสาวญาดา  โพธิ์สิงห์