สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดตาก

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู