สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธนาธรณ์   ทองด้วง
2. นายพศุตม์   ณ ศรีโต
 
1. นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า
2. นายธนพล  กัณหสิงห์